Love og regler ved tagrenoveringen

| |

Er det blevet tid til et nyt tag? I så fald kan det være en god idé at være opmærksom på regler og love på området, for at undgå dyre lærepenge.

Helt basalt skal man være opmærksom på bygningsreglementet, lokalplaner og srevitutter. Du kan læse mere om tag på finans.dk.

ddsfsdf

Bygningsreglementet

All bygninger – inkl. taget – skal udføres, så de er energibesparende. Læs mere om bygningsreglementet her.

Lokalplaner

Der kan være udstukket en lokalplan fra din kommune i bestemte områder, som indeholder bestemmelser om, hvilken type tag der må lægges.

Servitutter og særlige bestemmelser

Endeligt kan ejendommen være tinglyst, hvilket er en særlig bestemmelse for ejendommen. For eksempel hvis ejendommen ere fredet og således er underelagt visse begrænsninger.

Forrige

Algebehandling af tag

Stuklister og stuk rosetter er blevet mega populært igen i lejligheder og boligen

Næste