Sognekirker ledes af menighedsråd. Det består af frivillige, som vælges for perioder af to eller fire år.

Menighedsrådets opgave er at skabe gode rammer om kirkens liv. Derudover har menighedsrådet ansvar for kirkens økonomi og er desuden arbejdsgiver for personalegrupper på nær præster.

Læs mere om menighedsråd på: https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/frivillige/menighedraad