Den 13. september 2016 var der orienterings- og opstillingsmøde i de fleste sogne i Danmark.

Du kan finde mere information om opstillingen til menighedsråd på www.sogn.dk og Retsinfo.dk.